CNC rezanje i graviranje

CNC graviranje je kompjuterski navođeno graviranje ravnih površina pomoću graverskog glodala. Postoje razne veličine CNC strojeva, a površina koju mi sa svojim strojem možemo obrađivati je 50x50xcm.

Najčešće ga koristimo za obradu aluminija i drveta, ali se mogu obrađivati i materijali kako što su plexiglas, mesing, željezo, kamen itd.