Povećanje kapaciteta proizvodnih usluga obrta
RADIONA KREATIVNO

Na dan 1.10. 2017. godine obrt radiona kreativno započeo je s provedbom projekta:
“Povećanje kapaciteta proizvodnih usluga obrtaRADIONA KREATIVNO„
Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Opći cilj projekta:

  • Poticanje mikro i malih poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga bespovratnim potporama u svrhu jačanja konkurentnosti.

Specifični cilj projekta:

  • Unaprjeđenje i proširenje procesa proizvodnih usluga obrta Radiona kreativno ulaganjem u opremu

Osnovni podaci o projektu:

  • Naziv projekta: “ Povećanje kapaciteta proizvodnih usluga obrta RADIONA KREATIVNO“
  • Trajanje: 01/10/2017 – 01/06/2018
  • Vrijednost projekta: 263.750,00 kuna
  • EU sufinanciranje: 216.750,00 kuna
  • Korisnik: Obrt radiona kreativno

Očekivani rezultati provedbe:

  • Očuvana radna mjesta
  • Porast zapošljavanja
  • Povećani prihod od prodaje

Kontakt osoba:
Zvonimir Milošević; +385 1 2442 209; radiona@radiona-kreativno.hr
za više informacija: www.strukturnifondovi.hr